otwórz w nowym oknieWymurówki ogniotrwałe pieców przemysłowych


Użytkownicy specjalistycznych urządzeń cieplnych doskonale znają specyfikę ich pracy i wymagania stawiane materiałom ogniotrwałym. Poniżej kilka garści uwag - głównie własnych doświadczeń i spostrzeżeń - zdobytych w czasie prac projektowo-wykonawczych i późniejszych obserwacji, wynikłych z przemyśleń.
Pytanie?

Powrót do strony głównej