otwórz w nowym oknie / strona główna / oferta

Aktualizowano: 04.10.2013.Oferta:
Zaprawy ogniotrwałe i żaroodpornesymbol

temperatura stosowania [oC]1)

krótka charakterystyka

przeznaczenie

pełna informacja

RZ-1

1350

Ogniotrwała zaprawa szamotowa ogólnego stosowania o wiązaniu ceramicznym, dostarczana w formie suchej mieszanki do zarobienia wodą.

Łączenie obciążonych cieplnie elementów pieców i innych urządzeń cieplnych, w tym: ścian palenisk i innych elementów pracujących w temperaturach powyżej 600oC

karta informacyjna

RZ-2

1350

Ogniotrwała zaprawa szamotowa ogólnego stosowania o wiązaniu hydrauliczno-ceramicznym i o zmodyfikowanym składzie ułatwiającym murowanie, dostarczana w formie suchej mieszanki do zarobienia wodą. Zaprawa zawiera dodatki przyspieszające spiek ceramiczny, poprawiające plastyczność i przyczepność oraz dodatki wiążące na zimno. Niski skurcz termiczny zaprawy umożliwia w wyjątkowych przypadkach stosowanie spoin o większej grubości niż zalecane 2 mm (do 5 mm).

Łączenie obciążonych cieplnie elementów pieców i innych urządzeń cieplnych, w tym: ścian palenisk, ceramicznych wymien­ników ciepła, gorących kanałów spalinowych, kominków otwar­tych, ścian wykonywanych z wyrobów szamotowych pracu­jących też w niższych tempe­raturach, napraw niewiel­kich ubytków w ścianach ogniotrwa­łych, do budowy pieców ogrodowych itp.

karta informacyjna

RZ-3

1150

Ogniotrwała zaprawa szamotowa ogólnego stosowania o wiązaniu chemiczno-ceramicznym, dostarczana w formie gotowej do użycia pasty. Zaprawa zawiera dodatki przyspieszające spiek ceramiczny, poprawiające plastyczność i przyczepność oraz dodatki wiążące na zimno. Zaprawa nie zawiera cementu i nie wymaga uzycia żadnych dodatków, wiąże mocno na powietrzu przez wysuszenie.

Jak wyżej, a dodatkowo: ceramiczne kanały spalinowe, w których może wystąpić kwaśny kondensat z zastrzeżeniem stoso­wania w miejscach nienara­żonych na opady atmosfe­ryczne.

karta informacyjna

RZ-4

1500

Ogniotrwała zaprawa wysokojakościowa ogólnego stosowania o wiązaniu chemiczno-ceramicznym, dostarczana w formie gotowej do użycia pasty. Od zaprawy RZ-3 różni się zastosowaniem w miejsce szamotu kruszyw wysokoogniotrwałych, jest wyrobem uniwersalnym do stosowania zarówno w miejscach narażonych na działanie ognia jak i do obszarów o niższej temperaturze - na przykład: wykończeń obudów kominków, tynkowania, nakładania gładzi itp. Upraszcza budowę każdego pieca - jeden gatunek do łączenia każdego rodzaju materiału.

Jak wyżej, a dodatkowo: nakładanie żaroodpornych powłok tynkarskich i gładzi, bardzo wysoka odporność termiczna i chemiczna, wyższa wytrzymałość mechaniczna.

karta informacyjna


1) temperatura niszcząca, maksymalna temperatura pracy ciągłej powinna być o około 10-20% niższa od podanej (więcej) - jak oszacować temperaturę bez specjalistycznych przyrządów ... >>

reframat.plTematy powiązane:
Przygotowanie zaprawy >>
Betony ogniotrwałe >>
Dobór materiałów >>
Zasady budowy wymurówek ogniotrwałych >>


Pytanie?

Powrót do strony głównej